Welkom op mijn webstek!

Bovenaan deze webstek staat de titel Bezield Landschap. Deze titel refereert aan een visie op het landschap, waarin dat landschap leeft. Niet alleen is het een woonplaats van planten en dieren, waaronder wij mensen, maar ook zie ik het als bewoond door allerlei landgeesten. De benaming 'landgeesten' gebruik ik voor allerhande natuurwezens, in veel gevallen aan een bepaalde plek of omgeving gebonden, zoals deze voorkomen in de folklore, sagen en mythen van zo'n beetje elke natuurtraditie die op aarde te vinden is of is geweest. Voorbeelden van de vorm die landgeesten in onze eigen streken aannemen zijn: kabouters, nekkers, witte wieven, enzovoorts.

Het verhaal dat ik hier vertel is uiteraard gekleurd door mijn spirituele achtergrond: Asatru. Veel van de mensen die Asatru praktiseren eren de landgeesten, naast onder andere de Asen, Wanen en voorouders. Hierbij wordt inspiratie gehaald uit wat is overgeleverd of bewaard gebleven van het geloof en de gewoontes van de Germaanse stammen die ooit het grootste deel van Noord-, West- en Midden-Europa bevolkten.

Waarom deze webstek?

Een aantal jaar geleden ontstond bij mij het idee om mijn kennis en ervaringen omtrent het bezielde landschap met anderen te gaan delen. Dit doe ik nu middels informatieve wandelingen, tijdens welke ik de deelnemers kennis laat maken met het landschap en de wezens die daar te vinden zijn. Ik deel mijn kennis over het landschap en haar geschiedenis. Tijdens de wandelingen probeer ik mensen contact te laten leggen met het landschap en de wezens en kracht die erin te vinden zijn middels meditaties, visualisaties en andere oefeningen. In het najaar van 2010 ben ik voor het eerst met een groepje heidenen op stap geweest. De reacties waren zeer positief en hebben voor mij duidelijk gemaakt dat ik hiermee door wilde gaan. Elders op deze webstek kun je meer informatie vinden omtrent de wandelingen, zoals de data wanneer de eerstvolgende plaats wandeling zal vinden en hoe je je hiervoor aan kunt melden.

Een andere motivatie voor deze webstek is dat ik hetgeen wat in mijn hoofd zit over de landgeesten ook uitgebreider op aan het schrijven ben. Uiteindelijk moet dit een boek gaan worden. Via deze weg wil ik de buitenwereld informeren over de vorderingen die ik maak. Mijn planning is het boek in 2014 uit te brengen.

(C) 2013 Design & development by Draak Design